This is a new post… not one of my backlog. Written in full this very day.

Back six months ago or more Gary and I got an email from the Director of the Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, asking if we would give permission for our paper The Digital Library as Place to be translated into Catalan. Well, why not? As long as the author agreement says it’s ok, the more widely read the better, I say. (And Catalan is a more widely spoken language than I would have expected, honestly.) And, I mean, Catalan. How much fun is that? So earlier today we got another email from the same person, saying that the translation is complete, and here’s a copy of your article in Catalan. This definitely takes the prize for the most exotic language into which my writing has been translated, to my knowledge.

Objectiu: L’objectiu d’aquest estudi és presentar una investigació d’alt nivell sobre el contínuum físico-conceptual que ocupen tant les biblioteques digitals com les biblioteques físiques.

Disseny/metodologia/enfocament: Es dóna un marc de treball per reflexionar sobre les nocions de lloc i biblioteca. Es tenen en compte els materials i les idees que representen. Es tenen en compte els llocs per a les persones, incloent qüestions sobre el sentit de lloc de la gent en espais físics i digitals. Es té en compte el tema dels espais físics i digitals com a llocs de treball, col·laboració i creació de comunitats.

Conclusions: Com més biblioteques digitals es creen, i com més biblioteques físiques ofereixen accés electrònic a part de les seves col·leccions, és probable que en resultin dues tendències: el rol de la biblioteca com a espai d’emmagatzematge per a materials anirà perdent importància; i el rol de la biblioteca com a espai per als usuaris, per al treball individual i col·laboratiu, i per a l’activitat social, anirà fent-se més important.

Limitacions/implicacions de la recerca: Les biblioteques digitals no poden complir algunes de les funcions de la biblioteca física com a espais físics, però són capaces d’oferir funcions que van més enllà del que pot oferir la biblioteca física, com a espais cognitius.

Implicacions pràctiques: Se suggereixen àrees de probable desenvolupament futur per a les biblioteques digitals, com a vehicles per millorar l’espai cognitiu per mitjà d’augmentar les representacions d’idees en els materials.

Originalitat/vàlua: Aquest treball argumenta que, en molts sentits, les biblioteques digitals són realment llocs en el sentit conceptual, que continuaran ampliant i enriquint els rols que les biblioteques juguen en la vida de les persones i en l’entorn social.

Paraules clau: Biblioteques, Biblioteques digitals, Serveis d’informació, Centres d’informació, Generació i disseminació de la informació, Disseny d’organització

Tipus de treball: Estudi conceptual